هلدینگ فراز عمران آریانا

اعضای هیئت مدیره

احسان تابش – رئیس هیئت مدیره

اصغر شیرعالی – نائب ریس هیئت مدیره 

اسفندیار حیدری‌پور – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رضا حاجی ابراهیمی – عضو هیئت مدیره

امیررضا جهانگیری – عضو هیئت مدیره

معاونت‌ها

علی اکبر اورعی – معاونت مالی و اداری

علی فصیحی – معاونت بازرگانی

علیرضا کریمی – معاونت سرمایه‌گذاری

گلاره بناگر – معاونت نظارت بر شرکت‌ها