درباره فراز

شرکت فراز عمران آریانا به‌عنوان یک شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد. سرمایه فراز در سال ۱۳۹۱، ۱۵ میلیارد ریال بود و با توجه به توسعۀ فعالیت‌ها و افزایش شرکت‌های این مجموعۀ وسیع، سرمایۀ این هلدینگ در سال ۱۳۹۶ به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در سال‌های بعدی نیز افزایش سرمایهْ متناسب با سود‌افزایی‌های فراز در بخش‌های گوناگونْ روندی مثبت و افزایشی به خود گرفت.

فعالیت‌های اصلی شرکت فراز سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است. در حال حاضر این شرکت در صنایع گردشگری، مالی، ساختمان، فناوری اطلاعات، کشاورزی و بازرگانی فعالیت دارد. این مجموعه توانسته است با ایجاد پیوند و انسجام در بخش‌های مختلف، پاسخگوی نیازهای داخلی در بخش‌های گوناگون باشد. همچنین با توجه به توانایی‌های اجرایی این هلدینگ، فراز هم‌اکنونْ قدم در راه صدور سرمایه‌گذاری‌های خود به خارج از ایران گذاشته است.

اهداف فراز

اجرای مسئوليت‌های اجتماعی و پايبندی به رعايت اخلاق حرفه‌ای

تاکید بر قانون‌مداری به‌منظور حمایت از منافع ذينفعان

بهره‌گيری از دانش‌های نوین در جهت تقويت اقتصاد دانش‌بنيان

چشم انداز

قرارگیری در جایگاه يکی از سه شرکت برتر سرمايه‌گذاری چند کسب‌و‌کاره در ایران به‌لحاظ ارزش دارایی‌ها با اتکا به توانمندی‌های ملی، مديريتی و سرمايه انسانی موجود در سراسر کشور

ارزش‌های بنیادین فراز

ارتقاء ارزش داراييهاي شرکت به منظور تداوم و افزايش سودآوري

تبديل شدن به الگوي بنگاه داري نوين

ماموریت شرکت

تحقق انتظارات سهام‌داران با توجه به بازده مورد انتظار سهام و پرداخت سود نقدی به آنها در بهترین زمان ممکن

کسب بالاترين بازده و به‌کارگيری حداکثر توان مجموعه در راستای بهبود و ارزش‌آفرینیِ دارایی‌های در دسترس

خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهی نقدی

ایجاد ارزش افزوده حاصل از سرمايه‌گذاری با تکيه بر ايجاد زنجيرۀ ارزش

زمینه‌سازی برای سودآوری‌های بلندمدت و پايدار

به‌کارگيری رويکردهای دانش‌بنيان مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی

توانمندسازی و توسعه سرمايه‌های انسانی