درباره فراز

شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۸ تاسیس گردیدو پا به عرصه فعالیت گذاشت .سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۳۹۱ به ۱۵ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۶ به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری در صنایع مختلف می باشد٬ و درحال حاضر این شرکت در صنایع گردشگری٬ مالی٬ ساختمان٬ فناوری اطلاعات ٬ کشاورزی و بازرگانی سرمایه گذاری نموده است.

اهداف شرکت 

ارتقاء ارزش داراييهاي شرکت به منظور تداوم و افزايش سودآوري

تبديل شدن به الگوي بنگاه داري نوين

چشم انداز

رسيدن به جايگاه يکي از سه شرکت برتر سرمايه گذاري چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارايي ها با اتکا به توانمندي هاي ملي، مديريتي و سرمايه انساني در اختيار
 

ماموریت 

  • تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار و پرداخت سود نقدي در زمان مناسب
  • کسب بالاترين بازده ممکن و بکارگيري تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائيهاي در اختيار
  • خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهي نقدي و ارزش افزوده حاصل از سرمايه گذاري (با تکيه بر ايجاد زنجيره ارزش)
  • فراهم آوردن زمينه سودآوري بلندمدت و پايدار
  • بکارگيري رويکردهاي دانش بنيان مبتني بر بين المللي شدن
  • توانمندسازي و توسعه سرمايه هاي انساني

ارزش های محوری

  • ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي و پايبندي به رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • قانون مداري (از منظر درک، رعايت و اجرا) با تاکيد بر منافع ذينفعان
  • بهره‌گيري از دانش و آگاهي روزآمد و تلاش درجهت تقويت اقتصاد دانش بنيان